Renovering & Ny undervisningsfløj – Toppedalskolen, Vindblæs

Dette projekt omhandler opførelse af en ny skolefløj på Toppedalskolen i Gl. Vindblæs for Vesthimmerlands Kommune.

I forbindelse med sammenbygningen med den eksisterende skole skal der foretages udskiftning af tagbelægning på den eksisterende skolefløj og renovering/ombygning af personalefaciliteter, garderobe, kontorlokaler, indskoling/SFO samt gangarealer og ny overdækning.

Den nye bygning/fløj til Toppedalskolen udgår ca 1.500 m2, Den nye fløj er disponeret med hhv. faglokaler og undervisningsrum til Mellemtrin og Udskoling. Der er fokus på bæredygtighed i bygningen, hvor bagmuren i klimaskærmen opføres i CLT-elementer og der etableres en teglmur af genbrugs tegl.

Toppedalskolen skal danne ramme for 430 elever og personale. Det samlede projekt skal være afleveret og klar til brug i februar 2024.

HME står som totalentreprenør for byggeriet. HME levere egen fagentreprise indenfor jord-, kloak-, beton-, murer-, belægning.

Scroll to Top