Sporbyen Randers

Hvis man kender lidt til Randers, har man nok kendsskab til Scandia-området, som siden 1896 har været brugt af togvognsproducenten Scandia.

Visionen for Sportbyen Scandia er at det skal være et moderne knudepunkt, selve byggeriet over 225.000 kvm., hvoraf 150.000 kvm. er bebyggelse.

Den del af byggeriet som HME bidrager til er delt op i to etaper.

Etape 1 Sporbyen

Første etape blev afsluttet slut december 2019 og dækker over et bruttoareal på ca. 6.400 kvm og 510 kvm kælderarealer,  byggeriet bliver opført med Arne Andersen Vrå A/S som totalentreprenør.

Hertil har HME leveret jord-, kloak-, beton-, murer-, belægning-, gartner-, og undergulventrepriser. Efter afleveringen af første etape er etape to netop startet op, hvor HME også leverer til.

Murer-, kloak-, beton-, og undergulventreprisen dækker blandt andet over etablering af byggeplads, fliser og klinker på badeværelset, etablering af undergulve i stuen og på 1.-5. sal. Derudover har HME også stået for skalmuringen på de 66 boliger, hvor der er blevetbrugt omkring 170.000 mursten.

Belægnings-, jord-, og gartnerarbejdet har bestået af belægning af fliser, beplantning af diverse hække og græs. HME´s 1. etape dækkede således over etablering af 66 boliger.

Etape 2 Sporbyen

Anden del af byggeriet består af etablering af 31 boliger, hvor 15 heraf er andelsboliger. Etape 2 har et samlet areal på omkring ca. 3.400 kvm. HME leverer jord-, kloak-, beton-, murer-, belægning- og gartnerentrepriser.

Der forventes at bruge 110.000 mursten til skalmuringen, som ved 1. etape er bare en af de opgaver som HME løser for totalentreprenør Arne Andersen Vrå A/S

Byggeriet forventes at stå færdig og være indflytningsklar i slutningen af 2021.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os