Renovering af 102 lejligheder samt opførelse af fælleshus

HME har været underentreprenør på dette projekt og har udført jord-, beton-, kloak- og murerarbejde i forbindelse med renovering af 102 lejligheder samt opførelse af nyt fælleshus i Boligforeningen Fredensbo afd. 5.

Projektet udføres som en gennemgribende renovering af 102 lejligheder, som under arbejdet reduceres til 94 moderne lejligheder fordelt over 9 bygninger på samlet 8.277 kvm. I tillæg til renoveringen af boligerne, blev der opført et fælleshus på 253 kvm.

Projektet gennemføres med bygherren, Boligforeningen Fredensbo, og Arne Andersen Vrå A/S som totalentreprenør.

Indvendigt i boligerne har HME udført beton arbejde ved støbning af elevatorgruber og terrændæk, samt det indvendige murerarbejde herunder slidlagsgulve og klinker på badeværelserne.

Det udvendige arbejde indebar udgravning og støbning af fundamenter for skalmuring af ny gavl samt omfugning af eksisterende tegl facader. Yderligere har HME varetaget etableringen af spilde- og regnvandsanlæg, el- og telekabler, vandledninger og fjernvarme ind til hver bygning. HME varetog også bundopbygning til belægningsarbejdet.

Det samlede byggeri skal stå færdig ultimo 2024.

Scroll to Top