Separatkloakering af Aalestrup etape 13

Entreprisen omfatter at separatkloakere hovedgaden inkl. stikveje

 Afløb og Jordarbejde

 • Etablering af ca. 1120 lbm regn- og spildevandskloak i fælles grav, dybde fra 2,0 m – 5,6 m, dimensioner ø200 mm – ø1400 beton mm.
 • Etablering af ca. 220 lbm regn- og spildevand, i en styret underboring, dimensioner ø200 mm – ø315 mm
 • Etablering af 54 stk. rense- og inspektionsbrønde, dimensioner ø600 mm – ø2000 mm.
 • Etablering af 72 sæt skelbrønde, dimension ø315 mm samt tilhørende ø160 mm stikledning.
 • Etablering af 86 stk. rendestensbrønde samt tilhørende ø160 mm stikledning.
 • Udskiftning af 4 stk. ø1250 brønde på en ø450 strømpeforet ledning.
 • Udskiftning af 10000 m3 ikke indbygningsbar råjord med sand og grus.
 • Etablering af 980 lbm fjernvarme inkl. stikledninger, dimensioner ø26,9-26,9/140 mm – ø168,3-ø168,3/500 mm
 • Etablering af 940 lbm vand inkl. stikledninger, dimensioner ø40 mm – ø160 mm

Befæstede arealer

 • Opbrydning af 5500 m2 asfalt.
 • Opbrydning af 6700 m2 chaussesten, brosten og gågadebelægning.
 • Sætning af 1440 lbm granitkantsten.
 • Sætning af 540 lbm vandrende i støbejern.
 • Etablering af 3400 m2 ny gågadebelægning i teglklinker i forskellige mønstre.
 • Montering af 640 lbm ledelinjer ovenpå teglklinker.
 • Etablering af 1400 m2 nyt fortov
 • Etablering af 255 m2 chaussesten i overkørsler.
 • Etablering af 7500 m2 asfalt.

Varighed – 12/3-2020 til 19/2-2021

Entreprisesum: 21 mio.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os