Separatkloakering Overlade

Entreprisen omfatter at separatkloakere hele Overlade by, samt nye veje og fortovsarealer.

 Afløb og Jordarbejde

 • Etablering af ca. 5.200 lbm regn- og spildevandskloak i fælles grav, dybde fra 2,0 m – 5,0 m, dimensioner ø160 mm – ø900 beton mm.
 • Etablering af 180 stk. rense- og inspektionsbrønde, dimensioner ø600 mm – ø1250 mm.
 • Etablering af 225 sæt skelbrønde, dimension ø315 mm samt tilhørende ø160 mm stikledning.
 • Etablering af 215 stk. rendestensbrønde samt tilhørende ø160 mm stikledning.
 • Udgravning, sætning og tilslutning af 2 stk. nye pumpestationer.
 • Etablering af ca. 300 lbm spildevandstrykledning, dimensioner ø50-ø200 mm.
 • Udgravning af 7.500 m3 råjord samt muldudlægning på siderne til nyt jordbassin til forsinkelse af regnvand.
 • Udskiftning af 20.000 m3 ikke indbygningsbar råjord med sand og grus.

Befæstede arealer

 • Optagning og reetablering af 7.100 lbm nye kantsten.
 • Optagning og reetablering af 8.500 m2 nyt fortov.
 • Opbrydning og reetablering af 27.350 m2 asfalt.

Varighed – 20/11-2017 til 31/1-2020

Entreprisesum: 33,3 mio.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os