Renovering af 290 boliger for Plus Bolig

Som underentreprenør har HME A/S bidraget med jord-, kloak-, beton-, og murerarbejde til renoveringen af 290 boliger på Carl Rothes vej.

Afløb og Jordarbejde

Selve projektet består af renovering af 290 boliger, som pga. sammenlægninger i fremtiden kommer til at bestå af 270 boliger. Boligerne er fordelt på 11 boligblokke af 2 etager, samt et etagebyggeri på 4 etager.

Projektet bliver gennemført med Plus Bolig, som bygherre, og Arne Andersen, Vrå A/S som hovedentreprenør.

Indvendigt har HME lavet kloak, isolering og støbt gulve I lejlighederne, samt lavet det indvendige murerarbejde heriblandt klinker på badeværelserne.

Det udvendige arbejde har bestået af støbning af fundamenter til ny skalmur i gavle som efterfølgende er blevet muret op. Derudover, har HME stået for kloakarbejdet udvendigt, hvilket består af etablering af hovedafløb og stikledning ind til de enkelte lejligheder. Jordarbejdet og bundopbygning til belægningsarbejde bliver også gennemført af HME.

Herunder er nogle af vores arbejdsopgaver kort beskrevet.

Jord- og kloakentreprise

  • Jordarbejde, samt opbygning til belægning
  • Indendørs og udendørs kloakarbejde herunder en ny separatkloakering
  • Etablering af hoved afløb og stikledninger
  • Jordarbejde samt opbygning af bunde til belægning og gartnerarbejde

Jord- og kloakentreprise

  • Etablering af ny skalmur i gavle
  • Etablering af ny terrændæk og slidlagsgulve
  • Vandskuring af eksisterende elementer udendørs
  • Klinkearbejde på gulve og vægge i badeværelser.
Scroll to Top